Czas potrzebny do mieszania

Moll, Holwett oraz Buckley stwierdzili, że Perbunan można mieszać w mieszarce Banbury, o ile proces mieszania będzie się prowadzić w temperaturze 1050C w obecności 0,9 części merkaptanu ksylylowego. -Czas potrzebny do mieszania waha się w granicach od 5 do 20 minut. Jednorazowo nie można poddawać przeróbce zbyt dużych ilości Perbunanu, Na przykład przy stosowaniu walców- 1500 mm (60 cali) ładunek Perbunanu wynosi 22 kg, przy walcach zaś 2000 mm (80 cali) – 54 kg. Walce muszą być dobrze chłodzone, a odstęp między nimi – mały; w takich warunkach przeprowadzenie mastykacji wstępnej wymaga około 30 minut. Zbyt długo trwająca mastykacja nie powoduje utraty początkowego nerwu Perbunanu, tak jak to ma miejsce w wypadku kauczuku naturalnego. W czasie uplastyczniania termicznego Perbunan jest bardzo wrażliwy na wpływ temperatury. Ponieważ jest on bardziej sprężysty niż kauczuk naturalny, podczas walcowania wydzielają się duże ilości ciepła. W wyższych jednak temperaturach materiał staje się kurczliwy. Zaczyna się on odrywać od przedniego walca i staje się trudny do przerobu. Z napełniaczami miesza się z trudnością, przy czym w mieszaninie powstają nagromadzenia niezmieszanego napełniacza. [hasła pokrewne: brico karnisze , brico brzeg , brico oława  ]

Powiązane tematy z artykułem: brico brzeg brico karnisze brico oława