Dodanie Wiekszej ilosci kauczuk,u naturalnego powoduje obnizenie sie odpornosci Perbunanu

W związku z powyższym Stocklin wykazał, że dodanie do Perbunanu innego typu kauczuku syntetycznego, jak na przykład kauczuków pelisiarczkowych z gatunku tioplastów, znacznie zwiększa i tak dużą odporność Perbunanu na działanie olejów. Materiały te mieszano na walcach. Otrzymane produkty wykazywały doskonałą odporność na pęcznienie, jak również znaczne polepszenie innych fizycznych własności. Należy zaznaczyć, że dodawanie tioplastów również do innych syntetycznych kauczuków dało bardzo dobre wyniki. Na przykład podobne materiały dodaje się do Neoprenu oraz do jednego z typów Tiokolu – Iiokolu RD, który zawiera butadien. Typowa mieszanka Perbunanu odporna na działanie benzyny składa się z 75 części wagowych Perbunanu, 25 części wagowych Tiokolu F, 5 części wagowych ftalanu dwu- butylu oraz zwykle stosowanych przyśpieszaczy itp. Ciekawe jest, że jednym z najlepszych zmiękczaczy Perbunanu okazał się kauczuk naturalny. Stwierdzono, że dodanie do Perbunanu 20% kauczuku naturalnego nie powoduje większego spadku jego odporności na pęcznienie, natomiast w dużym stopniu ułatwia jego przerób. Dodanie Większej ilości kauczuk,u naturalnego powoduje obniżenie się odporności Perbunanu na działanie rozpuszczalników Oraz spadek odporności na starzenie i na działanie wyższych temperatur. W wielu jednak wypadkach dodanie niewielkich ilości kauczuku naturalnego wpływa korzystnie na wszystkie własności materiału z punktu widzenia dalszego przerobu. Można również stosować regenerat, który ułatwia przetwarzanie i zwiększa przyczepność materiału. Jak można z góry przypuszczać, odporność tych materiałów na działanie olejów jest mniejsza podobnie jak i ich wytrzymałość na rozciąganie. [więcej w: bujaj sie zippy , olx mielec , busy rotmanka ]

Powiązane tematy z artykułem: bujaj sie zippy busy rotmanka olx mielec