Live From The Field

Po zalaniu pompy zostaje uruchomiony silnik napędzający pompę i zamknięta zasuwa na przewodzie zalewowym dzięki impulsowi wytworzonemu przez przetwornik ciśnieniowy połączony z przestrzenią zalewaną lub przez zadziałanie przetwornika pływakowego , który po osiągnięciu przez wodę odpowiedniego poziomu zamyka jej wypływ na zewnątrz. Automatyczne zalewanie pompy odśrodkowej przy użyciu pompy próżniowej ma następujący przebieg. Impuls zapoczątkowujący zalewanie uruchamia silnik napędzający pompę próżniową, która pracuje aż do zupełnego zalania pompy odśrodkowej. Jeśli to nastąpi przy odpowiednim podciśnieniu, wówczas zadziała przetwornik ciśnieniowy lub pływakowy , który zamyka przepływ wody do pompy próżniowej i wysłany przez przetwornik impuls powoduje wyłączenie pompy próżniowej prze załączenie pompy odśrodkowej. [patrz też: internetia infolinia, castorama ełk, księgarnia archidiecezjalna wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama ełk internetia infolinia księgarnia archidiecezjalna wrocław