Metoda ta zwieksza ilosc powiazan, ale pozwala na dokladne okreslenie terminów rozpoczecia i zakonczenia kazdej czynnosci

Metoda ta zwiększa ilość powiązań, ale pozwala na dokładne określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia każdej czynności. Trzecia metoda, tzw. jednopunktowa, polega na przedstawieniu w postaci zdarzenia wykonania czynności . Wówczas wystąpią jedynie powiązania pozorne. Metoda ta stosowana jest dość rzadko. Występuje ona w niektórych systemach automatycznego projektowania sieci przez elektroniczne maszyny cyfrowe z tzw. typowych sieci elementarnych (np. w systemie MID). Wykorzystywana jest w tym przypadku właściwość, że wszystkie powiązania są powiązaniami pozornymi. W odróżnieniu od harmonogramu przy sporządzaniu sieci zależności nie uwzględnia się skali, gdyż sieć zależności przedstawia zdarzenia (punkty), a nie wykonywanie procesów budowlanych (linie). Oczywiście można sieć zależności narysować również w skali umiejscawiając poszczególne zdarzenia zgodnie ze skalą czasu. Jest to jednak na ogół niepraktyczne, gdyż zmniejsza prz ejrzystość rysunku. Sporządzanie sieci zależności metodą dwupunktową oparte jest na następujących zasadach: a) każda odrębna sieć zależności ma tylko jeden początek i jeden koniec, b) poszczególne zdarzenia oznacza się kółkami (figurą owalną, trójkątem) z numerem (indeksem). [więcej w: brico karnisze, castorama wałbrzych, olx słupsk ]

Powiązane tematy z artykułem: brico karnisze castorama wałbrzych olx słupsk