Poczatkiem budowy jest zdarzenie, a zakonczeniem zdarzenie

Początkiem budowy jest zdarzenie, a zakończeniem zdarzenie. Określenie najkrótszego czasu budowy polega na dodawaniu czasów trwania poszczególnych procesów łączących ciągi (sekwencje) zdarzeń i określenie największej sumy czasów dla zdarzenia końcowego. Stanowi ona najkrótszy czas realizacji budowy. Obliczenie to przeprowadza się ustalając najwcześniejsze czasy występowania poszczególnych zdarzeń. Zakładając, że czas zdarzenia jest równy zeru, zdarzenie może nastąpić najwcześniej 7 dnia, a zdarzenie – 4 dnia. Wyniki . Prowadząc dalej obliczenie, czas zdarzenia równy jest najwcześniejszemu czasowi poprzedniego zdarzenia, to jest zdarzenia 2 powiększonego o czas wykonania procesu , a więc 7 + 7 = 14. Natomiast zdarzenie łączą ze zdarzeniem początkowym dwa ciągi 1-2-6 i 1-7-6. Odpowiednie czasy ich wykonania równe są: 7+6 = 13; 4+2=6. Najwcześniejszy czas zdarzenia wyniesie więc 13 dni, gdyż- jak to podano wyżej – decyduje największa suma czasów ciągów zdarzeń łączących zdarzenia. [hasła pokrewne: olx słupsk, księgarnia archidiecezjalna wrocław, castorama ełk ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama ełk księgarnia archidiecezjalna wrocław olx słupsk