Podzial nawierzchni wedlug liczby warstw


Podział nawierzchni według liczby warstw Ze względu na liczby warstw, nawierzchnie dzielimy na: 61) jednowarstwowe, b) wielowarstwowe. Nawierzchnie jednowarstwowe są to nawierzchnie składające się tylko z jednej warstwy ułożonej bezpośrednio na podłożu. Nawierzchnie wielowarstwowe są to nawierzchnie składające się z dwóch lub większej ilości warstw.
Podział nawierzchni według systemu wbudowywania materiałów Ze względu na system wbudowywania materiałów (kruszywa czy kamienia) nawierzchnie dzieli się na: a) nawierzchnie systemu brukowego, b) makadamowego, c) betonowego. [patrz też: internetia infolinia, brico karnisze, parafia mikołajowice ]

Powiązane tematy z artykułem: brico karnisze internetia infolinia parafia mikołajowice