Podzial nawierzchni wedlug odksztalcalnosci

Podział nawierzchni według odkształcalności Ze względu na charakter odkształceń pod działaniem obciążeń nawierzchnie dzielimy nar a) sztywne, b) podatne. Nawierzchnie sztywne są to nawierzchnie, które zachowują się sprężyście pod działaniem obciążeń. Do nawierzchni sztywnych zalicza się np. nawierzchnie z betonu cementowego lub nawierzchnie na podbudowie z betonu cementowego. Nawierzchnie podatne są to nawierzchnie, które mogą zachowywać się plastycznie i wykazywać pod działaniem obciążeń odkształcenia trwałe. Do nawierzchni podatnych zalicza się np. nawierzchnie tłuczniowe, bitumiczne, kostkowe na podbudowie podatnej oraz nawierzchnie ulepszone na podbudowie z gruntów stabilizowanych cementem. [przypisy: kabiny toaletowe, pompy lakiernicze, pełna obsługa od projektu po jego realizację ]

Powiązane tematy z artykułem: kabiny toaletowe pełna obsługa od projektu po jego realizację pompy lakiernicze