Róznica cisnien oddzialuje na przepone zasuwy regulacyjnej

Różnica ciśnień oddziałuje na przeponę zasuwy regulacyjnej wstawionej w przewód obwodu regulacyjnego, doprowadzającego olej do wnętrza sprzęgła hydraulicznego. Wywołuje to zmianę szybkości obrotowej wału pompy, a tym samym zmianę wydajności. Automatyczna regulacja elektryczna wydajności polega na użyciu przetworników i przyrządów opartych na metodach opisanych w 3 niniejszego rozdziału, urządzeń wzmacniających i nastawczych. Możliwa jest również automatyczna regulacja wydajności dławieniem za pomocą zasuwy w rurociągu tłocznym. Należy zaznaczyć, że zostały podane najprostsze przypadki włączania, wyłączania i zabezpieczania tylko jednego zespołu. Układ skomplikuje się znacznie, gdy np. zajdzie potrzeba sterowania kilku zespołów pracujących równolegle. [przypisy: brico nowy tomyśl, olx nowy tomyśl, internetia infolinia ]

Powiązane tematy z artykułem: brico nowy tomyśl internetia infolinia olx nowy tomyśl