srednica przewodów magistralnych

Jeżeli średnica przewodów magistralnych wypada nie większa niż 200 mm, to przewody te mogą być również wykorzystane jako przewody rozprowadzające. Aby przewodów magistralnych o średnicy większej niż 200 mm nie osłabić wierceniami dla założenia domowych połączeń wodociągowych, równolegle z nimi prowadzi się boczne przewody rozprowadzające. Całkowita długość sieci pierścieniowej jest zwykle większa, a więc sieć ta jest droższa niż sieć promienista, chociaż średnice rurociągów sieci promienistej są większe. Obliczanie średnic rurociągów oraz wysokości strat ciśnienia (naporu) prowadzi się możliwie dla najniekorzystniejszego przypadku, a więc gdy przez przewody przepływa największa ilość wody, powodująca największą stratę ciśnienia. [przypisy: brico oława, brico radomsko, bujaj sie zippy ]

Powiązane tematy z artykułem: brico oława brico radomsko bujaj sie zippy