Porównujac najwczesniejsze i najpózniejsze czasy osiagniecia poszczególnych zdarzen okazuje sie, ze zdarzenia, dla których te wielkosci sa sobie równe, znajduja sie na drodze krytycznej

Porównując najwcześniejsze i najpóźniejsze czasy osiągnięcia poszczególnych zdarzeń okazuje się, że zdarzenia, dla których te wielkości są sobie równe, znajdują się na drodze krytycznej. Tak więc zdarzenia leżące na drodze krytycznej mają ściśle wyznaczone czasy ich osiągnięcia, a procesy łączące je – ściśle oznaczone czasy trwania. Pozostałe zdarzenia mogą być osiągnięte w przedziale czasu wyznaczonym przez najwcześniejsze i późniejsze czasy zdarzeń. Tak więc procesy nie znajdujące się na drodze krytycznej mogą rozpoczynać się z pewnym opóźnieniem nie naruszając końcowego czasu wykonania budowy. Różnicę pomiędzy czasem najpóźniejszego ukończenia procesu a najwcześniejszym czasem ukończenia tego samego procesu określa się jako tzw. Read more „Porównujac najwczesniejsze i najpózniejsze czasy osiagniecia poszczególnych zdarzen okazuje sie, ze zdarzenia, dla których te wielkosci sa sobie równe, znajduja sie na drodze krytycznej”

Metoda ta ma istotna wade organizacyjna, a mianowicie brak ciaglosci pracy brygad wykonujacych poszczególne rodzaje robót

Metoda ta ma istotną wadę organizacyjną, a mianowicie brak ciągłości pracy brygad wykonujących poszczególne rodzaje robót (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie i betonowe). Niedogodności organizacyjne metody kolejnego wykonywania robót mogą być częściowo zniwelowane w ten sposób, że zamiast tworzenia np. trzech brygad specjalizowanych (np. cieśli, zbrojarzy i betoniarzy) pracujących z przerwami (a raczej z przechodzeniem w czasie przerw do innych robót lub innych obiektów), tworzy się brygadę tak dobraną, że wykonuje ona wszystkie trzy specjalności pracując na obiekcie w sposób ciągły. Read more „Metoda ta ma istotna wade organizacyjna, a mianowicie brak ciaglosci pracy brygad wykonujacych poszczególne rodzaje robót”

Kazda bowiem brygada po jednorazowym wykonaniu robót swej specjalnosci na jednym obiekcie musi byc przenoszona na inne place budowy

Każda bowiem brygada po jednorazowym wykonaniu robót swej specjalności na jednym obiekcie musi być przenoszona na inne place budowy. Metoda równoległego wykonania charakteryzuje się nierównomiernością dziennej produkcji budowlanej, pracy maszyn, zużycia materiałów itp. , nie stwarza zatem w żadnym zakresie warunków ciągłości ani równomierności, a wprost przeciwnie powoduje szczytowe nagromadzenie brygad roboczych, maszyn oraz materiałów, w porównaniu ze wszystkimi innymi metodami organizacyjnymi. Natomiast istotną zaletą tej metody jest, w porównaniu z innymi, największa możliwa szybkość wykonania budowy. Wprawdzie krótki czas wykonania budowy mógłby w pewnym stopniu wyrównać straty, pochodzące od takiego szczytowego nagromadzenia nierównomiernie wykorzystanych środków produkcji, jednakże z drugiej strony trudności opanowania organizacyjnego towarzyszące metodzie pracy równoległej stają tu na przeszkodzie. Read more „Kazda bowiem brygada po jednorazowym wykonaniu robót swej specjalnosci na jednym obiekcie musi byc przenoszona na inne place budowy”

Budownictwo i architektura : AIA 2012: Otwarcie dyskusji

Tysiące architektów wpadło dziś rano do wielkiej sali balowej Centrum Kongresowego Waltera E.
Washingtona, aby rozpocząć Krajową Konwencję 2012 organizowaną przez American Institute of Architects.
Ożywiające przemówienia, prowadzone przez prezydenta AIA, Jeffa Pottera, zachęciły architektów do ponownego wyobrażenia sobie tego zawodu i zakwestionowania roli dzisiejszego architekta.
Wprawdzie spowolnienie gospodarcze spowodowało wiele trudności, ale stanowi wyjątkową okazję dla architektów do przekształcenia zawodu.
Przyszły sukces zawodu, wraz ze zdrowiem naszych miast, zależy od naszej zdolności ewoluowania. Read more „Budownictwo i architektura : AIA 2012: Otwarcie dyskusji”

Nowoczesna architektura : Christopher Hawthorne przyjmuje Bulwary

Zrzut ekranu za pośrednictwem Los Angeles Times; Atlantic on the Move autorstwa Christophera Hawthorne a Christophera Hawthorne a.
Atlantic on the Move. , Opublikowany w Los Angeles Times , obejmuje przemiany zachodzące wzdłuż bulwarów LA, a w szczególności: 5600 bloku Atlantic Avenue.
Hawthorne ujawnia zachodzące zmiany, które są odwróceniem dziesięcioleci zaniedbania.
na drogach LA. Read more „Nowoczesna architektura : Christopher Hawthorne przyjmuje Bulwary”