Uplastycznianie mechaniczne na walcarce

Uplastycznianie mechaniczne na walcarce (któremu towarzyszy częściowa depolimeryzacja) przebiega znacznie trudniej w przypadku Perbunanu niż w przypadku kauczuku naturalnego. Jest to jedna z największych wad Perbunann. Uplastycznienie mechaniczne przeprowadza się w ten sposób, że materiał przepuszcza się przez chłodzone walce o wąskim rozstępie. Proces uplastyczniania mechanicznego przebiega tym szybciej, im węższy jest odstęp pomiędzy walcami. Ciepło wywiązujące się podczas wakowania musi być szybko odprowadzane, co wymaga dobrego chłodzenia. Mastykacja wstępna posiada duże znaczenie i musi być odpowiednio przeprowadzana. Otrzymany materiał jest miękki i lepki i w tym stanie nadaje się do sporządzania mieszanek. Perbunan poddany mastykacji wstępnej może być magazynowany; przed użyciem go do sporządzania mieszanki powinien być jedynie ogrzany na walcach. Dalsze uplastycznianie jest już zbędne. Do Perbunatiu nie można było początkowo stosować mieszarek zamkniętych, jak na przykład mieszarki typu Banbury. która jest podstawową mieszarką stosowaną do produkcji na dużą skalę. Trudności, jakie napotykano przy użyciu tego typu mieszarek, zostały, ostatnio przezwyciężone. [podobne: brico karnisze , brico brzeg , brico oława  ]

Powiązane tematy z artykułem: brico brzeg brico karnisze brico oława