Zastosowanie plastyfikatorów

Ponieważ Perburran nie posiada przyczepności, nie można do niego stosować zmiękczaczy, jakich używa się do kauczuku naturalnego. W celu sporządzenia mieszanki materiał poddany wstępnej mastykacji walcuje się na wstęgę, po czym dodaje się tlenku cynkowego oraz przyśpieszaczy, które miesza się dokładnie z Perbunanem. Z kolei dodaje się plastyfikatorów, po nich napełniaczy, a na końcu procesu mieszania siarki, przy czym zwraca się dużą uwagę na dobre rozproszenie wszystkich składników, W celu uzyskania jednorodnej mieszanki materiał po dodaniu wszystkich składników pozostawia się do ostygnięcia, po czym przepuszcza go się przez walce o bardzo małym rozstępie. Zastosowanie plastyfikatorów. Perbunan jest materiałem znacznie mniej termoplastycznym niż kauczuk naturalny. Zastosowanie odpowiednich plastyfikatorów znacznie polepsza plastyczność materiału oraz zwiększa jego przyczepność, podatność do wytłaczania itp. , a zarazem zmniejsza koszty mieszanki. Normalnie dodaje się mniej więcej. ) -7- 1)0/0 plastyfikatora na wagę Perbunanu. W wyjątkowych przypadkach dodatek plastyfikatora wynosi do 1500f0. Do IPertbunanu stosuje się cztery typy plastyfikatorów. Plastyfikatory używane powszechnie w dziedzinie tworzyw sztucznych oraz lakierów nadają się również do Perbunanu; do plastyfikatorów tych należą między innymi eter dwubenzylowy, fosforan trójfenylu, estry kwasu ftalowego, sebacynian dwu butylu itp. Wszystkie te materiały nie tylko zmiękczają Perbunan, lecz również nadają wulkanizowanym mieszankom lepszą elastyczność. Plastyfikatory te powodują pęcznienie Perbunanu, lecz nie mają wpływu na jego zachowanie się podczas przerobu. [przypisy: u jozina kraków , oponyturbo , castorama ełk ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama ełk oponyturbo u jozina kraków