Zwykle oznacza sie bloki w postaci linii podwójnej

Zwykle oznacza się bloki w postaci linii podwójnej. Warunkiem niezbędnym dla zastosowania. w schemacie sieci zależności wydzielonych bloków jest brak powiązań między zdarzeniami objętymi blokiem a resztą zdarzeń poza zdarzeniami początkowym i końcowym bloku. Blok taki stanowi więc odrębną sieć zależności. Układ graficzny sieci zależności może być dowolny. Z praktyki stosowania sieci zależności wynika, że najkorzystniejszy jest układ, w którym czynności rysowane są w postaci linii (strzałek) poziomych. Czynności pozorne i sztuczne występują w różnych kierunkach. Czytelność sieci znacznie zwiększa rysowanie podobnych czynności w wydzielonych grupach. Grupy te należy tak tworzyć, aby powiązania między czynnościami nie krzyżowały się. Przejrzysty i logiczny układ graficzny sieci pozwala na wyeliminowanie błędnych powiązań, które w istotny sposób wpływają na prawidłowość czynników obliczeń sieci. [patrz też: busy rotmanka, castorama wałbrzych, parafia wilkszyn ]

Powiązane tematy z artykułem: busy rotmanka castorama wałbrzych parafia wilkszyn