Automatyczna regulacja wydajnosci pomp

Automatyczna regulacja wydajności pomp 7. Zabezpieczenie i blokada Zespół pompowy, szczególnie automatycznie sterowany, musi być zabezpieczony przed skutkami niepożądanych zmian powstałych w nim lub w elementach z nim współpracujących. W razie zaistnienia takich zmian w czasie pracy zespołu, elementy zabezpieczające przewidziane w układzie sterującym muszą spowodować zatrzymanie zespołu. Do takich niepożądanych zmian można zaliczyć: nadmierny wzrost temperatury łożysk, obniżanie się zwierciadła wody w zbiorniku dolnym w czasie pracy zespołu; wzrost natężenia prądu pobieranego przez silnik elektryczny (przeciążenie silnika) napędzający pompę odśrodkową, wywołany pęknięciem magistrali itp. W pierwszym wypadku zespół jest zabezpieczony przez włączenie w obwód sterujący przetwornika temperatury, w drugim – przetwornika ciśnieniowego lub przetwornika stanu wody, bądź też przetwornika natężenia przepływu, zaś w trzecim wyzwalacza nadmiarowego (cieplnego). [podobne: castorama ełk, parafia wilkszyn, olx mielec ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama ełk olx mielec parafia wilkszyn