Istnieja trzy metody obliczen sieci zaleznosci uwzgledniajace srodki wykonawcze: – metoda najmniejszych kwadratów, – metoda przemieszczen, – metoda kolejnych przyblizen

Istnieją trzy metody obliczeń sieci zależności uwzględniające środki wykonawcze: – metoda najmniejszych kwadratów, – metoda przemieszczeń, – metoda kolejnych przybliżeń. Pierwszą czynnością stosowaną w tych metodach jest obliczenie (tzw. sumowanie) środków potrzebnych do wykonania budowy w terminie obliczonym metodą analizy drogi krytycznej. Obliczenia te wykonuje się za pomocą elektronicznej maszyny cyfrowej wg specjalnego programu. W tym celu dla każdej czynności podaje się oprócz czasu trwania również ilości potrzebnych środków, np. robotników, materiałów itp. W wyniku obliczeń otrzymuje się zestawienia poszczególnych środków w określonych okresach (np. dla każdego dnia, tygodnia, miesiąca). Wyniki te obliczane są w dwóch wersjach – dla najwcześniejszych i najpóźniejszych czasów wykonania czynności. Obliczenia te można przedstawić również w postaci wykresów sumowanych, tzn. narastającego zużycia środków produkcji od początku budowy. Prawidłowy plan realizacji powinien zakładać zużycie środków. Stwarza on rezerwy zarówno frontów robót jak i czasów wykonania, a więc wpływa na przyspieszenie lub opóźnienie wykonania robót . Metoda najmniejszych kwadratów polega na takiej zmianie planowanych terminów wykonania czynności, aby suma kwadratów różnic między zapotrzebowaniem środków w poszczególnych okresach a ilością, jaką dysponuje budowa, była jak najmniejsza. [patrz też: internetia infolinia, kablówka grudziądz, olx nowy tomyśl ]

Powiązane tematy z artykułem: internetia infolinia kablówka grudziądz olx nowy tomyśl