Kazda bowiem brygada po jednorazowym wykonaniu robót swej specjalnosci na jednym obiekcie musi byc przenoszona na inne place budowy

Każda bowiem brygada po jednorazowym wykonaniu robót swej specjalności na jednym obiekcie musi być przenoszona na inne place budowy. Metoda równoległego wykonania charakteryzuje się nierównomiernością dziennej produkcji budowlanej, pracy maszyn, zużycia materiałów itp. , nie stwarza zatem w żadnym zakresie warunków ciągłości ani równomierności, a wprost przeciwnie powoduje szczytowe nagromadzenie brygad roboczych, maszyn oraz materiałów, w porównaniu ze wszystkimi innymi metodami organizacyjnymi. Natomiast istotną zaletą tej metody jest, w porównaniu z innymi, największa możliwa szybkość wykonania budowy. Wprawdzie krótki czas wykonania budowy mógłby w pewnym stopniu wyrównać straty, pochodzące od takiego szczytowego nagromadzenia nierównomiernie wykorzystanych środków produkcji, jednakże z drugiej strony trudności opanowania organizacyjnego towarzyszące metodzie pracy równoległej stają tu na przeszkodzie. Metoda pracy równomiernej (T = t +r(n-l)) polega na podziale obiektu na pewną liczbę części o jednakowych ilościach robót, zwanych działkami, powierzanych na skutek tego do wykonania stałym grupom roboczym (brygadom) o nie zmienionym składzie, które przechodząc z jednej działki na następną wykonują stale tę samą pracę. [więcej w: kablówka grudziądz, brico radomsko, brico oława ]

Powiązane tematy z artykułem: brico oława brico radomsko kablówka grudziądz