Kolejnosc numeracji jest dowolna

Kolejność numeracji jest dowolna. Wskazane jest jednak, aby każde następne zdarzenie miało wyższy numer, c) zależności występujące między zdarzeniami przedstawia się w postaci linii ze strzałką kierunkową wskazującą żądaną kolejność zdarzeń, d) poszczególne procesy budowlane (czynności) oznacza się liniami powiązań (linia łącząca zdarzenia, a więc początek i koniec wykonywania poszczególnych procesów budowlanych). Ilustracją wymienionych zasad sporządzania sieci zależności są przykłady zapisów sieci zależności najczęściej spotykanych przypadków w harmonogramach ogólnych. Dla lepszej przejrzystości złożonej sieci zależności wskazane jest grupować zdarzenia dodatkowo ze sobą powiązane w wydzielone ciągi procesów (czynności). Dodatkowym powiązaniem może być wykonywanie procesów (czynności) przez określoną grupę roboczą, wykonywanie procesów w określonym miejscu, np. budynku itp. W przypadku sieci zależności o dużej liczbie zdarzeń, mającej wydzielone ciągi czynności można uprościć schemat sieci przez wprowadzenie tzw. bloków. Poszczególne ciągi czynności zastępuje się jedną linią powiązań. [patrz też: brico nowy tomyśl, castorama zamość, brico karnisze ]

Powiązane tematy z artykułem: brico karnisze brico nowy tomyśl castorama zamość