Ma to podstawowe znaczenie dla ulatwienia kierowania budowa

Ma to podstawowe znaczenie dla ułatwienia kierowania budową. Kierownik budowy mając określone czynności krytyczne może skoncentrować całą uwagę na ich terminowym wykonaniu. Również mając określone całkowite zapasy czasów dla poszczególnych procesów oraz czasy najwcześniejszego i najpóźniejszego rozpoczynania procesów niekrytycznych, może łatwo ustalić, czy występujące podczas realizacji budowy zmiany nie naruszą czasu zakończenia budowy. W przypadku znacznego przedłużenia trwania jednego z procesów niekrytycznych (większego niż całkowity zapas czasu) lub późniejszego rozpoczęcia, niż to określa najpóźniejszy czas – powstanie nowa droga krytyczna. Mając gotową sieć powiązań i tablicę można szybko ustalić nowe czasy osiągnięcia zdarzeń i całkowitego czasu budowy. Dlatego też sporządzanie sieci powiązań i obliczeń czasu trwania całej budowy jest pożytecznym instrumentem zarządzania budową i powinno być stosowane obok harmon ogramów budowlanych. Wadą metody analizy drogi krytycznej jest zależność wyników obliczeń od prawidłowości ustalenia czasu trwania poszczególnych procesów. Jak wskazuje bowiem praktyka budowlana, najtrudniejszym elementem planowania przebiegu realizacji budowy jest właśnie ustalenie rzeczywistych czasów wykonywania poszczególnych procesów. Trudności te zmniejsza zastosowanie metody PERT (program Evaluation and Review Technique. ) Przy tej metodzie obliczeń ustala się 3 czasy wykonywania poszczególnych procesów: a – czas optymistyczny – przypuszczalny najkrótszy czas wykonywania procesu, b – czas pesymistyczny – przypuszczalny najdłuższy czas wykonywania procesu, m – czas najbardziej prawdopodobny – czas, w jakim powinien być zrealizowany proces. [więcej w: internetia infolinia, oponyturbo, olx mielec ]

Powiązane tematy z artykułem: internetia infolinia olx mielec oponyturbo