METODY OBLICZEN CZASU TRWANIA BUDOWY

METODY OBLICZEŃ CZASU TRWANIA BUDOWY. Sieć zależności nie określa żadnych terminów wykonania poszczególnych czynności (czy terminów zdarzeń) jak również całej budowy. Stanowi ona dopiero podstawę dla ustalenia tych terminów. Obliczenie czasu można wykonać różnymi metodami. (CPM, CPA, PERT, RAMS itd. ). Przy dużej liczbie zdarzeń obliczenia przeprowadza się przy pomocy maszyn cyfrowych. Obliczenie czasu trwania budowy metodą analizy drogi krytycznej (CPM- Critical Path Method). Sieć zależności obejmuje 8 zdarzeń. Liczby oznaczają czasy wykonania poszczególnych czynności, przy czym muszą być one mierzone jednakową jednostką czasu, np. dzień itp. Tak więc proces budowlany rozpoczynający się zdarzeniem i kończący się zdarzeniem trwa 4 dni. Zdarzenie jest jednocześnie początkiem procesów, trwających odpowiednio 2 i 9 dni. Czasy trwania procesów ustalone są na podstawie obliczeń wykonanych w podobny sposób, jak w części analitycznej harmo nogramu ogólnego budowy. Rozpoczęcie procesu uwarunkowane jest zakończeniem procesu. [patrz też: bujaj sie zippy, castorama ełk, oponyturbo ]

Powiązane tematy z artykułem: bujaj sie zippy castorama ełk oponyturbo