Po ustaleniu strat cisnienia mozna obliczyc cisnienie pompy

Po ustaleniu strat ciśnienia można obliczyć ciśnienie pompy oraz rzędne zbiorników terenowych i w wieżach ciśnień lub największe i najmniejsze ciśnienie w zbiornikach hydroforowych. Spotykamy się przy tym z dwoma przypadkami: albo zbiornik w wieży ciśnień jest usytuowany na początku sieci, albo na końcu sieci. W pierwszym przypadku obliczenie prowadzi się dla największego gospodarczego rozbioru, a w drugim uwzględnia się okoliczność, że: w godzinach największego rozbioru zaopatrywanie w wodę odbywa się ze zbiornika i przez tłoczenie wody do sieci bezpośrednio z pompowni. W związku z tym sieć rozprowadzającą oblicza się zakładając, że zaopatrywanie w wodę jest następujące: dwustronne – z pompowni i ze zbiorników w godzinach największego gospodarczego rozbioru wody; jednostronne – pompowni po godzinach największego rozbioru wody (nadwyżka wydajności pomp uzupełnia zapas wody w zbiornikach); jednostronne – ze zbiorników w czasie przerwy pracy pomp, wywołanej różnymi przyczynami; z uwzględnieniem potrzebnej ilości wody na cele przeciwpożarowe, co związane jest także z uruchamianiem odpowiednich pomp przeciwpożarowych. [patrz też: brico oława betonowe, busy rotmanka, brico oława ]

Powiązane tematy z artykułem: brico oława busy rotmanka internetia infolinia