PODSTAWY ORGANIZACJI BUDOWY

PODSTAWY ORGANIZACJI BUDOWY. 1. DANE OGÓLNE Rozwój mechanizacji, prefabrykacji i uprzemysłowienia budownictwa wpływa w sposób istotny nie tylko na zmiany w technologii robót budowlanych, na wzrost ilościowy i zmiany jakościowe wyposażenia wykonawców budowlanych w maszyny i urządzenia, ale również na rozwój podstaw teoretycznych organizacji budowy, jeszcze do niedawna opartej głównie na doświadczeniu lub intuicji realizatorów budowy. Wśród istotnych podstaw organizacji budowy rozpatrzone będą: – różne metody organizacji budowy, a przede wszystkim metoda pracy równomiernej, stanowiąca główną, nowoczesną metodę organizacji budowy oraz – metoda organizacji budownictwa uprzemysłowionego, ogarniającego swym zasięgiem coraz większą liczbę obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i innych. 11. 2. METODY ORGANIZACJI BUDOWY W zasadzie w budownictwie stosuje się następujące metody organizacji budowy: – metodę kolejnego wykonania, – metodę r wnoległego wykonania, – metodę pracy równomiernej, nazywanej również rytmiczną, – różne kombinacje powyższych metod (metody mieszane). Metoda kolejnego wykonania (T = n•t) polega na kolejnym wykonywaniu obiektów, tj. budowę nowego obiektu rozpoczyna się po zakończeniu robót związanych z obiektem poprzedzającym. [patrz też: księgarnia archidiecezjalna wrocław, brico nowy tomyśl, olx słupsk ]

Powiązane tematy z artykułem: brico nowy tomyśl księgarnia archidiecezjalna wrocław olx słupsk