Podzial nawierzchni wedlug szczelnosci

Podział nawierzchni według szczelności Ze względu na szczelność i związaną z tym nasiąkliwość, nawierzchnie dzielimy na: a) zamknięte, b) otwarte. Nawierzchnie zamknięte są to nawierzchnie, w których warstwa ścieralne uniemożliwia dostęp wody do wnętrza nawierzchni. Do nawierzchni zamkniętych nalezą nawierzchnie z betonu cementowego, nawierzchnie kostkowe i klinkierowe ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową lub masą zalewową, nawierzchnie z asfaltu lanego i piaskowego, nawierzchnie bitumiczne, powierzchniowo utrwalone. Nawierzchnie otwarte są to nawierzchnie, w których woda może przenikać przez warstwę ścieralną do wnętrza powierzchni. Do nawierzchni tych należą nawierzchnie tłuczniowe, żwirowe, brukowe. kostkowe, klinkierowe i płytowe z wypełnieniem spoin piaskiem oraz nawierzchnie bitumiczne nie zamknięte powierzchniowo. [hasła pokrewne: brico karnisze, olx mielec, olx nowy tomyśl ]

Powiązane tematy z artykułem: brico karnisze olx mielec olx nowy tomyśl