Porównujac najwczesniejsze i najpózniejsze czasy osiagniecia poszczególnych zdarzen okazuje sie, ze zdarzenia, dla których te wielkosci sa sobie równe, znajduja sie na drodze krytycznej

Porównując najwcześniejsze i najpóźniejsze czasy osiągnięcia poszczególnych zdarzeń okazuje się, że zdarzenia, dla których te wielkości są sobie równe, znajdują się na drodze krytycznej. Tak więc zdarzenia leżące na drodze krytycznej mają ściśle wyznaczone czasy ich osiągnięcia, a procesy łączące je – ściśle oznaczone czasy trwania. Pozostałe zdarzenia mogą być osiągnięte w przedziale czasu wyznaczonym przez najwcześniejsze i późniejsze czasy zdarzeń. Tak więc procesy nie znajdujące się na drodze krytycznej mogą rozpoczynać się z pewnym opóźnieniem nie naruszając końcowego czasu wykonania budowy. Różnicę pomiędzy czasem najpóźniejszego ukończenia procesu a najwcześniejszym czasem ukończenia tego samego procesu określa się jako tzw. całkowity zapas czasu. Oznaczając przez: – najwcześniejszy czas rozpoczęcia procesu k,l (najwcześniejszy czas osiągnięcia zdarzenia k), t~ – najpóźniejszy czas osiągnięcia zdarzenia k, t; – najwcześniejszy czas ukończenia procesu k,l, t; – najpóźniejszy czas ukończenia procesu k,l (najpóźniejszy czas osiągnięcia zdarzenia l), Z – całkowity zapas czasu, Zk,Z – czas wykonania procesu k,l, można napisać, iż najwcześniejszy czas ukończenia procesu k,l wyniesie t; +Z,z Procesy krytyczne występują wówczas, gdy całkowity zapas czasu jest równy zeru. [hasła pokrewne: brico karnisze, brico oława, oponyturbo ]

Powiązane tematy z artykułem: brico karnisze brico oława oponyturbo