SIEC PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

SIEC PRZEWODOW WODOCIĄGOWYCH A. PRZEWOD TŁOCZNY i SIEĆ ROZPROWADZAJĄCA 1. OBLICZENIE PRZEWODU TŁOCZNEGO NA ZASADZIE MINIMUM KOSZTÓW BUDOWY I TŁOCZENIA W sieci wodociągowej miejskiej głównym przewodem jest przewód tłoczący wodę do zbiornika zasilającego lub wyrównawczego i do przewodów rozprowadzających. Obliczenie przewodu tłocznego polega na obliczeniu jego średnicy, której wielkość powinna zapewniać minimum kosztów budowy i tłoczenia. Istnieją różne metody i wzory do obliczania średnicy przewodu głównego, a między innymi wzór stosowany w ZSRR: 5,33 + m li 5. 33 • n1 • q2 • n, . o. gdzie: q – obliczeniowy sekundowy wydatek przewodu w m-/s, Qr – roczny wydatek przewodu w m>, Rk – roczne odpisy na amortyzację i naprawy w procentach od kosz- tu budowy przewodu (zwykle przyjmuje się Rk = 0,03), K, – koszt tłoczenia 1 m3 na wysokość 1 m, b i m – koszt budowy 1 m przewodu określany za pomocą wzorów N = a + bdm oraz nI = 10,293 n2 W którym n – współczynnik szorstkości rur użytych do budowy przewodu; dla rur żeliwnych używanych wartość nI (wzór Pawłowskiego) może być przyjęta za równą 0,0014822. [podobne: brico radomsko, brico brzeg, castorama ełk ]

Powiązane tematy z artykułem: brico brzeg brico radomsko castorama ełk