Sumy czasów poszczególnych ciagów podane sa nad strzalka kierunkowa

Sumy czasów poszczególnych ciągów podane są nad strzałką kierunkową. Dla zdarzenia odpowiednie czasy wyniosą: najwcześniejszy czas zdarzenia powiększony o czas trwania procesu , to jest 14+8 = 22, najwcześniejszy czas zdarzenia powiększony o czas trwania procesu, tj. 7 + 8 = 15 i wreszcie najwcześniejszy czas zdarzenia powiększony o czas trwania procesu, tj. 13+ 11 = 24. Tak więc najwcześniejszy czas zdarzenia wynosi 24 dni, gdyż jest to najdłuższy czas trwania ciągów łączących zdarzenia. Najwcześniejszy czas zakończenia budowy, tj. czas zdarzenia, wyniesie zatem 31 dni. Ciąg zdarzeń (sekwencja) łączący zdarzenie początkowe ze zdarzeniem końcowym, których suma czasów daje maksymalną wielkość – wyznacza tak zwaną drogę krytyczną. Jest nią sekwencja 1-2-6-4–5. Czynności leżące na drodze krytycznej muszą być wykonane w wyznaczonych czasach, gdyż w przeciwnym razie przedłuży się czas trwania całej budowy. Podane wyżej postępowanie m ożna zapisać matematycznie w sposób następujący. Oznaczając: k – zdarzenie poprzedzające l, l – zdarzenie następujące po zdarzeniu k, Zkl – czas trwania procesu (czynności) k, l, t» – czas osiągnięcia zdarzenia k, II – czas osiągnięcia zdarzenia l, to – czas zdarzenia początkowego, i zachowując warunki oraz spełniając ograniczenia ze względu na techniczne możliwości wykonania procesów. [patrz też: internetia infolinia, brico brzeg, u jozina kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: brico brzeg internetia infolinia u jozina kraków