Wreszcie w zakresie wysokosci kosztów zwiazanych z przebywaniem i praca srodków wykonania, wskaznik charakteryzujacy metode pracy równomiernej wykazuje wartosc najmniejsza

Wreszcie w zakresie wysokości kosztów związanych z przebywaniem i pracą środków wykonania, wskaźnik charakteryzujący metodę pracy równomiernej wykazuje wartość najmniejszą. Ogólnie zatem analiza porównawcza poszczególnych metod organizacji budowy wyraźnie wskazuje na metodę pracy równomiernej jako metodę najbardziej ekonomiczną, a inne jej parametry wskazują na łączenie zalet pozostałych metod z równoczesnym wyeliminowaniem ich wad. Wreszcie przyjmując pod uwagę ścisłość przesłanek, jakimi posługuje się metoda pracy równomiernej oraz niezaprzeczony jej wpływ na wydatne powiększenie wydajności pracy robotników i maszyn, należy ją uznać jako metodę organizacji budowy najwłaściwszą i opartą na podstawach naukowych. METODA PRACY RÓWNOMIERNEJ (RYTMICZNEJ) JAKO PODSTAWOWA METODA ORGANIZACJI W BUDOWNICTWIE . RÓWNOMIERNOŚĆ REALIZACJI BUDOWLANEJ Najbardziej pożądanym typem organizacji budowy jest taka organizacja, która umożliwia jej rea lizację nieprzerwanym strumieniem o jednakowej wielkości na przestrzeni całego przyjętego czasu trwania robót. [patrz też: brico karnisze, castorama wałbrzych, bujaj sie zippy ]

Powiązane tematy z artykułem: brico karnisze bujaj sie zippy castorama wałbrzych